Varausehdot

LOMAKOHTEEN VARAUSEHDOT

Yleistä

Nämä varausehdot on tarkoitettu lomamökkien viikkovuokrauksessa käytettäviksi. Ehdot koskevat tilausta, varausta ja peruutuksia ja mökinomistajan ja -välittäjän velvollisuuksia.

Ehdot tulevat osapuolia sitoviksi, kun asiakas on vahvistanut varauksen maksamalla vähintään ennakkomaksun.

Lomamökin viikkovarausaika on tulopäivästä kello 16 lähtöpäivään kello 12. Vaihtopäivä on lauantai, ellei erikseen ole muuta ilmoitettu. Viikonloppuvarausaika on perjantai-iltapäivästä kello 16 sunnuntai-iltaan kello 18.

Varaaminen

Asiakas suorittaa lomamökin varaamisen esimerkiksi puhelimitse tai internetissä siellä olevien ohjeiden mukaisesti.

Asiakkaalle lähetetään postissa tai sähköpostissa vahvistus, joka sisältää

  • lomakohteen omistajan nimi- ja osoitetiedot
  • ajo-ohjeet avainten vastaanottoon ja lomakohteeseen
  • varausehdot
  • ennakkomaksun ja loppusuorituksen pankkisiirtolomakkeet
  • ohjeet vuokran maksua varten.

Varaus on pätevä, kun asiakas on maksanut vähintään ennakkomaksun (30 % mökin vuokrahinnasta tai 100 €:a) eräpäivään mennessä. Varaajan tulee olla täysi-ikäinen.

Maksut

Ennakkomaksu on suoritettava sitä koskevan laskun eräpäivään mennessä.

Loppusuoritus erääntyy maksettavaksi viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen varatun loman alkua. Jos varaus tehdään myöhemmin kuin kuusi (6) viikkoa ennen loman alkua, ennakkomaksu ja loppusuoritus on maksettava yhdellä kertaa eräpäivään mennessä.

Ennakkomaksun yhteydessä mahdollinen välittäjä perii mökkivuokrauksissa yleisen käytännön mukaan 15 € toimistokulut.

Jos ennakkomaksua ja loppusuoritusta ei ole maksettu niille määrättyihin eräpäiviin mennessä, on varauksista huolehtivalla mökinomistajalla tai mökkivälittäjällä oikeus perua varaus.

Laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 10 vrk sisällä laskun päiväyksestä.

Peruutukset

Peruutus on aina lähetettävä kirjallisesti internet-sivuilla tai vahvistuksessa mainittuun posti- tai sähköpostiosoitteeseen. Peruutus on pätevä vasta kun, se on perillä varauksista huolehtivalla. Jos peruutus myöhästyy määräajoista tai ei tule perille, asiakkaan on todistettava, että se on lähtenyt ohjeiden mukaan ja ajoissa. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus, mutta antaa kuitenkin huoneiston omistajalle oikeuden perua varauksen.

Maksettu ennakkomaksu ja toimistokulut jäävät peruutuksen yhteydessä varauksista huolehtivalle mökinomistajalle tai mökkivälittäjälle. Jos varaus peruutetaan myöhemmin kuin 21 vrk ennen loman alkua, veloitetaan kuitenkin koko loman hinta. Jos lomamökki saadaan uudelleen vuokratuksi, palautetaan vuokra vähennettynä peruutusmaksulla 15 €.

Jos asiakas tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu, joutuu onnettomuuteen tai kuolee, on asiakkaalla oikeus saada takaisin maksamansa summa lukuun ottamatta ennakkomaksua ja toimistokuluja. Peruutuksesta on silloin ilmoitettava viipymättä ja asia on osoitettava luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella. Mökkiloman kuluessa tehtyjä peruutuksia ei hyväksytä.

Mökkivälittäjä tai mökinomistaja voi perua varauksen ylivoimaisen esteen vuoksi. Asiakkaalla on silloin oikeus saada maksamansa summa palautuksena takaisin kokonaisuudessaan.

Lomamökin käyttö

Mökin omistaja luovuttaa avaimet asiakkaalle puhelimitse tai kirjallisesti sovittuna saapumisajankohtana varauksen vahvistuksessa ilmoitetussa paikassa. Lähdettäessä mökki on kalusteineen ja varusteineen luovutettava siinä kunnossa kuin se oli avaimia vastaanotettaessa.

Mökkiloman vuokraan sisältyvät kalusteet, mökillä olevat varusteet, peitteet, tyynyt ja patjat, keitto- ja ruokailuvälineet, lämmitys sekä energia ruoanlaittoon ja valaistukseen. Ellei toisin sovita, asiakas tuo mukanaan omat liinavaatteet ja pyyheliinat. Asiakas vastaa siivouksesta loman aikana ja sen lopuksi, jollei toisin ole sovittu etukäteen.

Jos siivousta ei ole suoritettu varauksen päättyessä ja mökin omistaja/huoltaja joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista, on omistajalla oikeus periä asiakkaalle etukäteen esitetyn hinnaston mukainen esimerkiksi 100 € suuruinen siivousmaksu.

Telttailu, leiriytyminen tai muun vastaavan lisämajoituksen käyttö lomamökin alueella on kielletty. Lomamökkiä ja sen aluetta saa käyttää asumiseen enintään se vuodepaikkojen määrää vastaava henkilöluku, joka oli varauksen perusteena.

Avotulen teko mökin alueella on kielletty.

Kotieläimiä, kuten koiria, kissoja tai vastaavia saa tuoda lomamökille vain mökin omistajan eri suostumuksella.

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan lomakohteelle tai sen irtaimistolle tulleet vahingot suoraan mökin omistajalle. Mikäli asiakas aiheuttaa vakavaa häiriötä, vaaraa tai annettujen ohjeiden piittaamattomuutta mökissä tai mökkialueella voidaan vuokrasuhde purkaa välittömästi eikä asiakkaalla ole oikeutta vuokran palautukseen.

Huomautukset ja valitukset

Mökkiin liittyvät huomautukset ja valitukset on ilmoitettava loman aikana suoraan kohteen omistajalle tai huoltajalle. Jos valituksen syytä ei korjata, asiakas voi ottaa yhteyttä mahdolliseen mökinvälittäjään. Asiakas voi tehdä myös kirjallisen valituksen kuukauden kuluessa varauksen päättymisestä. Jos asiakas ja myyjä eivät pääse yhteisymmärrykseen, voi asiakas saattaa asian kuluttajavalituslautakuntaan.

Riitojen ratkaisu

Sopimuksessa sovelletaan Suomen lakia. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimusriidat neuvottelemalla. Jos sopimukseen ei päästä, riidat ratkaistaan paikallisessa käräjäoikeudessa.

Hintojen muutokset

Varauksista vastaava osapuoli varaa oikeuden oikaista esimerkiksi hintatiedoissa olevat virheet ennen varauksen syntymistä. Varauksen vahvistumisen jälkeen on oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua hintaa vain, jos lomapalvelun hintaan vaikuttavat verot tai julkiset maksut muuttuvat.